Tikong

表情包一共16个。

本来想画24个,画到最后。

太兴奋,就收尾上架了哈哈。

表情包送给自己,复活两年。

余生依旧跟着心走,做自己。

  微信表情【乐天派大江】

心无挂碍·大智若愚——tikong

大江,爱吃番茄。——tikong

送给老公的一套微信表情包。

                                                                        ——《老婆大人我在这儿》

关于我

自由插画师
Deeply loves color, lives for the design!
© Tikong | Powered by LOFTER